Chemin -Wykonywanie analiz w zakresie identyfikacji oraz oznaczania związków chemicznych w produktach różnej kategorii

Zapraszamy na szkolenia/warsztaty organizowane w zakresie:

    1. Podstawowej wiedzy z zakresu pracy w laboratorium chemicznym w tym obsługa sprzętu (wagi, pH-metr, lepkościomierz, spektrofotometr, metody miareczkowe). Warsztaty mają na celu zapoznanie lub utrwalenie zdobytej podczas studiów wiedzy, potrzebnej przy ubieganiu się do pracy w laboratorium badawczym lub kontroli jakości.

    2. Analizy ilościowe i jakościowe formulacji kosmetycznych lub suplementów diety w tym oznaczanie substancji aktywnych, konserwantów metodami spektrometrycznymi, miareczkowymi i chromatograficznymi.

    3. Praktyczna obsługa chromatografu cieczowego HPLC z detektorem DAD i fluorescencyjnym. Prezentacja sprzętu wraz z przeprowadzeniem analiz ilościowych i jakościowych

    4. Opracowywanie formulacji z zakresu chemii kosmetycznej i gospodarczej w tym przygotowanie na przykład kremu, mydła, dezodorantu, płynu do mycia naczyń lub szyb.

Gwarantujemy podczas szkolenia materiały, przekazanie rzetelnej wiedzy w dostępny sposób, miłą, przyjazną atmosferę Proponujemy elastyczne terminy dopasowane do potrzeb, szkolenia indywidulane lub dla grup oraz możliwe szkolenia on-line Po szczegóły dotyczące zakresów szkoleń zapraszamy do kontaktu!