Chemin -Wykonywanie analiz w zakresie identyfikacji oraz oznaczania związków chemicznych w produktach różnej kategorii

  • Analiza substancji czynnych w produktach typu tabletki, kapsułki, żelki, syropy
  • Potwierdzenie tożsamości substancji czynnej
  • Profil ogólny polifenoli w preparatach roślinnych
  • Oznaczanie witamin rozpuszczalnych w wodzie: B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C
  • Oznaczanie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach: A, E, D2, D3, K1, K2