Chemin -Wykonywanie analiz w zakresie identyfikacji oraz oznaczania związków chemicznych w produktach różnej kategorii

Przedmiotem badań są gotowe produkty jak również surowce kosmetyczne.

I. Badania fizykochemiczne:

 • Lepkość (metodą Brookfielda)
 • Gęstość (metoda wagowa)
 • pH
 • Rozpuszczalność
 • Rodzaj emulsji
 • Zawartość wody i substancji lotnych
 • Zawartość wolnych alkaliów
 • Zawartość wolnych alkaliów żrących
 • Sucha masa
 • Napięcie powierzchniowe i międzyfazowe
 • Kąt zwilżania przy pomocy analizy kształtu kropli na dowolnym podłożu m.in. szkle, stali, tekstyliach, ceramice, drewnie
 • Pomiar sorpcji cieczy przez proszki metodą Washbourna
 • Liczba kwasowa
 • Liczba nadtlenkowa
 • Liczba jodowa
 • Liczba zmydlania

 

II. Badania stabilności kosmetyków i kompatybilności masy z opakowaniem

III. Analizy jakościowe i ilościowe (metody spektrofotometryczne, chromatograficzne):

 • Związki powierzchniowo czynne
 • Konserwanty (parabeny, fenoksyetanol, kwas benzoesowy i inne)
 • Barwniki
 • Filtry UV
 • Pantenol
 • Chlorki
 • Rozpuszczalnych w wodzie: B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C
 • Rozpuszczalnych w tłuszczach: A, E, D2, D3, K1, K2
 • Kwasy tłuszczowe
 • Inne

 

IV. Badania surowców roślinnych:

 • Oznaczanie polifenoli
 • Oznaczanie flawanoli
 • Oznaczanie proantocyjanidyny
 • Oznaczanie katechiny
 • Oznaczanie substancji czynnych

 

V. Przygotowanie dokumentacji przy wprowadzeniu nowych produktów na rynek