Chemin -Wykonywanie analiz w zakresie identyfikacji oraz oznaczania związków chemicznych w produktach różnej kategorii

Firma ChemIn oferuje wykonywanie analiz w zakresie identyfikacji oraz oznaczania związków chemicznych w produktach chemii kosmetycznej, farmaceutycznej, przemysłowej i innych. Wykorzystujemy przy tym metody chromatograficzne, spektrofotometryczne i inne.

Ponadto firma oferuje szeroki asortyment analiz podstawowych obejmujących badania gęstości cieczy, pH, lepkości dynamicznej, napięcia powierzchniowego, kąta zwilżania, liczby kwasowej i jodowej i wiele innych.

Firma wykonuje analizy produktów chemicznych w oparciu o normy i standardy europejskie oraz międzynarodowe, a także o własne opracowane metody badawcze. Możliwe jest wykonywanie analiz w oparciu o metody przedstawione przez Klienta.

Firma ChemIn zajmuje się również realizacją projektów badawczych z zakresu opracowywania receptur produktów chemii gospodarczej, kosmetycznej, przemysłowej, samochodowej i innych.

Firma oferuje szkolenia/warsztaty z tematyki analizy matryc typu kosmetyki, suplementy diety różnymi metodami badawczymi jak również oferujemy szkolenia z zakresu tworzenia formulacji.

Zapraszamy do współpracy!