Chemin -Wykonywanie analiz w zakresie identyfikacji oraz oznaczania związków chemicznych w produktach różnej kategorii

Oferujemy szeroki zakres badań artykułów z zakresu chemii przemysłowej, na przykład badania klejów, żywic, farb, tłuszczy oraz surowców do ich produkcji. Ponadto firma posiada możliwość analiz produktów chemii gospodarczej, w tym między innymi środków czyszczących, płynów, proszków do prania.

I.Badania fizykochemiczne:

 • Lepkość (metoda Brookfielda)
 • Gęstość (metoda wagowa)
 • pH
 • Rozpuszczalność
 • Zawartość wody i substancji lotnych
 • Zawartość wolnych alkaliów
 • Zawartość wolnych alkaliów żrących
 • Sucha masa
 • Napięcie powierzchniowe i międzyfazowe
 • Kąt zwilżania przy pomocy analizy kształtu kropli na dowolnym podłożu m.in. szkle, stali, tekstyliach, ceramice oraz drewnie
 • Pomiar sorpcji cieczy przez proszki metodą Washbourna
 • Oznaczanie odczynu wyciągu wodnego
 • Liczba kwasowa
 • Liczba nadtlenkowa
 • Liczba jodowa
 • Liczba zmydlania

 

II.Analizy jakościowe i ilościowe:

 • Związki powierzchniowo czynne
 • Konserwanty
 • Barwniki
 • Filtry UV
 • Chlorki
 • Izocyjaniany w piankach poliuretanowych
 • Inne